Tour Du Lịch Sapahttps://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-leo-nui-fansipan-3-dem-2-ngay-ghep-doan-hang-ngay

 Tour Leo Núi Fansipan 3 Đêm 2  Ngày

 Giá Tour : 1.500.000 VND/Khách

 Thời Gian : 2 Ngày

 Phương Tiện : Tàu Hỏa

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-sapa-2-ngay-bang-xe-buyt-cao-toc-noi-bai-lao-cai

 Tour Du Lịch Sapa 2 ngày bằng xe  buýt Cao tốc Nội Bài Lào Cai

 Giá Tour : 1.200.000 VND/Khách

 Thời Gian : 2 Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-sapa-3-dem-2-ngay-cat-cat-lao-chai-ta-van

 Tour Du Lịch Sapa 3 Đêm 2 Ngày  (Cát Cát - Lao Chải - Tả Van)

 Giá Tour : 850.000 VND/Khách

 Thời Gian : 2 Ngày

 Phương Tiện : Tàu Hỏa

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/du-lich-sapa-fansipan-3-ngay-bang-cap-treo-cao-toc-noi-bai-lao-cai

 Du Lich Sapa Fansipan 3 ngày  bằng Cáp treo (Cao Tốc Nội Bài -  Lào Cai)

 Giá Tour : 2.750.000 VND/Khách

 Thời Gian : 3 Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...https://sites.google.com/site/hiclasstravels/du-lich-sapa-fansipan-2-ngay-bang-cap-treo

 Du Lịch Sapa - Fansipan 2 Ngày  bằng Cáp Treo

 Giá Tour : 1.850.000 VND/Khách

 Thời Gian : 2 Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ ; O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-sapa-3-ngay-2-dem-duong-cao-toc-moi-noi-bai-lao-cai

 Tour Du Lịch Sapa 3 ngày 2 đêm  (Đường cao tốc Nội Bài Lào  Cai)

 Giá Tour : 2.150.000 VND/Khách

 Thời Gian : 3 Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-sapa-3-dem-2-ngay-cat-cat-ham-rong

 Tour Du Lịch Sapa 3 Đêm 2 Ngày  (Cát Cát - Hàm Rồng)

 Giá Tour : 850.000 VND/Khách

 Thời Gian : 3 Đêm 2 Ngày

 Phương Tiện : Tàu Hỏa

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-sapa-4-dem-3-ngay-cat-cat-ham-rong-lao-chai-ta-van

 Tour Du Lịch Sapa 4 Đêm 3 Ngày  (Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải -  Tả Van)

 Giá Tour : 1.650.000 VND/Khách

 Thời Gian : 4 Đêm 3 Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...