Tour Du Lịch Cát Bà


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/du-lich-dao-cat-ba-2-ngay-1-dem-pha-tuan-chau

 Du Lịch Đảo Cát Bà 2 Ngày 1 Đêm  (Phà Tuần Châu)

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  2 Ngày

 Phương Tiện : Phà + Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/ha-noi-ha-long-cat-ba-3-ngay-2-dem-2-dem-khach-san-cat-ba

 Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà - Hà Nội  3 Ngày 2 Đêm (2 Đêm Cát Bà)

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  3 Ngày

 Phương Tiện : Tàu + Ôtô 

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/ha-noi-hai-phong-cat-ba-4-ngay-3-dem-3-dem-ngu-khach-san-cat-ba-gia-re

 Hà Nội - Hải Phòng - Cát Bà 4 Ngày  3 Đêm (3 Đêm Ngủ Khách Sạn Cát  Bà)

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  4 Ngày

 Phương Tiện : Ôtô + Phà 

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...https://sites.google.com/site/hiclasstravels/du-lich-ha-noi-cat-ba-3-ngay-2-dem-pha-tuan-chau

 Du Lịch Hà Nội Cát Bà 3 Ngày 2  Đêm (Phà Tuần Châu)

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  3 Ngày

 Phương Tiện : Phà + Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/ha-noi-hai-phong-cat-ba-3-ngay-2-dem-2-dem-ngu-khach-san-cat-ba

 Hà Nội - Hải Phòng - Cát Bà 3 

 Ngày  2 Đêm (2 Đêm Ngủ Cát Bà)

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  3 Ngày

 Phương Tiện : Tàu + Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/ha-noi-ha-long-cat-ba-2-ngay-1-dem-1-dem-khach-san-cat-ba

 Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà - Hà Nội  2 Ngày 1 Đêm (1 Đêm Khách Sạn  Cát Bà)

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  2 Ngày

 Phương Tiện : Ôtô + Tàu cao tốc

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...