Tour Du Lịch Bắc Ninhhttps://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-bac-ninh-den-do-den-ba-chua-kho-chua-but-thap-1-ngay

 Tour Du Lịch Bắc Ninh-Đền  Đô,Đền Bà Chúa Kho,Chùa Bút  Tháp 1 Ngày

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-bac-ninh-lang-gom-phu-lang-lang-quan-ho-viem-xa-1-ngay

 Tour Du Lịch Bắc Ninh-Làng Gốm  Phù Lãng,Làng Quan họ Viêm Xá 1  Ngày

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-bac-ninh-tham-dinh-dinh-bang-den-do-tranh-dong-ho-chua-phat-tich-1-ngay

 Tour Du Lịch Bắc Ninh-Thăm Đình  Đình Bảng,Đền Đô,Tranh Đông  Hồ,Chùa Phật Tích 1 Ngày

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-bac-ninh-den-ba-chua-kho-chua-dau-chua-but-thap-1-ngay

 Tour Du Lịch Bắc Ninh-Đền Bà  Chúa Kho,Chùa Dâu,Chùa Bút  Tháp 1 Ngày

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-du-lich-bac-ninh-lang-quan-ho-viem-xa-lang-tuong-dinh-to-chua-but-thap-1-ngay

 Tour Du Lịch Bắc Ninh-Làng Quan  họ Viêm Xá,Làng Tương Đình  Tổ,Chùa Bút Tháp 1 Ngày

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...


https://sites.google.com/site/hiclasstravels/tour-bac-ninh-lang-gom-phu-lang-lang-tuong-dinh-to-chua-but-thap-lang-quan-ho-viem-xa

 Tour Bắc Ninh Làng gốm Phù  Lãng,Làng tương Đình Tổ,Chùa  Bút Tháp,Làng Quan họ Viêm Xá

 Giá Tour :  VND/Khách

 Thời Gian :  Ngày

 Phương Tiện : Ôtô

 Liên hệ : O4.6328.2486 / O973.952.ll3

 Chi tiết tour...