Khu di tích nhà tù Côn Dảo Tour Du Lịch Côn Dảo Ghép Doàn Hàng Ngày

Du lịch Côn Đảo 
Khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo là một trong những khu di tích lớn nhất, lâu đời nhất và đặc biệt quan trọng của nước ta. Trong suốt chiều dài lịch sử, chế độ Thực dân, Đế quốc đã biến hệ thống nhà tù Côn Đảo thành “Địa ngục trần gian” khét tiếng với hệ thống nhà giam, chuồng cọp Pháp, Mỹ, biệt lập chuồng bò, nhằm làm nhụt ý chí chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm.
Dưới đây là hệ thống nhà tù Côn Đảo qua hai thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thắng Cảnh Côn ĐảoDịch Vụ Du Lịch Côn Đảo