Khu di tích lịch sử đông Khê Cao Bằng

Đây là một cụm di tích lịch sử cách mạng Quốc gia, gồm: Di tích Nà Lạn ở xã Đức Long và Di tích đồn Đông Khê ở thị trấn Thạch An.
Nổi bật của lịch sử nơi đây là chiến dịch được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ huy bộ đội chiến đấu và đem lại chiến thắng vô cùng vang dội, hiển hách, tạo ra tiền đề vững chắc cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,

Chiến thắng Đông Khê vang dội cùng các chiến công lẫy lừng của bộ đội ta, các tấm gương chiến đấu dũng cảm đã đi vào sử sách như Lý Viết Mưu, La Văn Cầu, Trần Cừ…các trận chiến đấu ác liệt ở đường  số 4, Cốc Xả, Bông Lau…

Di tích ở Nà Lạn – xã Đức Long, nơi Bộ chỉ huy chiến dịch lập đại bản doanh, nơi ém quân để đánh cứ điểm đồn Đông Khê, nơi có một di tích đặc biệt là núi Báo Đông, điểm Bác Hồ trực tiếp quan sát chỉ huy mặt trận Biên giới và trận đánh cứ điểm Đông Khê. Đường lên núi có 845 bậc đá chắc chắn được chia thành 79 cung bậc tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác Hồ. Trên đỉnh núi có tượng đài Bác ngồi quan sát trận địa. Đứng trên núi Báo Đông nhìn thấy cả phong cảnh của vùng quê Thạch An xanh thắm hiền hòa, thấy rõ cả thị trấn Thạch An và đồn Đông Khê.

Đến thăm nơi đây, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại “năm xưa Bác cùng chúng con ra chiến dịch”, tìm hiểu thêm nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh, biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc để cho một miền quê biên giới tươi đẹp, để cho một đất nước huy hoàng.