Khu di tích Kim đồng Cao Bằng

Kim Đồng, tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1929, quê ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, tham gia cách mạng từ đầu năm 1941, khi Bác Hồ và các đồng chí cán bộ cách mạng Đảng ta về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc. Khi Đội nhi đồng cứu quốc được thành lập vào ngày 15 – 5 - 1941, tại Pò Đoi, thuộc thôn Nà Mạ, gồm 4 đội viên (Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Thủy, Thủy Tiên) do đồng chí Đức Thanh (tên tật là Đàm Minh Viễn) làm phụ trách, cử Kim Đồng làm Đội trưởng.

Kim Đồng đã được gặp Già Thu (Bác Hồ) tại hang Nôổc Én (Nà Mạ) và được Người giao nhiệm vụ làm giao liên, bảo vệ cách mạng. Vào 5 giờ sáng ngày 15 – 2 – 1943, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cho cuộc họp của Ban Việt Minh, địch vào lùng xục, Kim Đồng chỉ thị cho Cao Sơn đến báo cho cuộc họp, còn mình đánh lạc hướng địch để bảo vệ cán bộ cách mạng, địch nổ súng và Kim Đồng đã anh dũng hy sinh. Đến năm 1997, Kim Đồng được Đảng và Nhà nước truy tặng Danh hiệu Anh hùng Liệt sĩ.

Để ghi nhớ công lao của người Anh hùng và khắc ghi nơi thành lập Đội thiếu nhi đầu tiên, tại nơi thành lập và khu mộ Kim Đồng, Trung ương Đoàn – Hội đồng Đội Trung ương cùng tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Khu di tích Anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng, gồm các công trình: Mộ, tượng đài Kim Đồng, Nhà lưu niệm, Bia di tích và khu lâm viên cùng khoảng sân rộng dành cho các hoạt động văn nghệ, vui chơi, cắm trại… cho thanh thiếu nhi khi đến thăm quan Khu di tích này.

Cùng với khu di tích lịch sử Pác Bó, nơi Bác Hồ về đây xây dựng căn cứ địa lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, Khu di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng nằm trong quần thể Cụm di tích lịch sử cách mạng của quê hương Hà Quảng – Cao Bằng, ngày nay đã và đang được tỉnh Cao Bằng trùng tu tôn tạo trở nên sinh động, linh thiêng để đón mọi người khắp nơi về đây tri ân và thưởng ngoạn cảnh đẹp của “ non nước Cao Bằng”