Khu di tích Hoàng đình Giong Cao Bằng

Đồng chí Hoàng Đình Giong, người dân tộc Tày, còn có bí danh Văn Tư, Vũ Đức, Võ Văn Đức; sinh ngày 1-6-1904, tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, phủ Hòa An (nay thuộc Thị xã Cao Bằng).

Đồng chí tham gia cách mạng từ những năm 1925 – 1926, là người cộng sản ưu tú của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), là một trong các đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, là người đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê Nin do Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Cao Bằng, là người xây dựng Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và một số tỉnh khác như: Lạng Sơn , Hải Phòng…Là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương khóa I; là Khu bộ trưởng Khu XI, Khu VI…

Đồng chí đã anh dũng hy sinh tại Ninh Thuận vào giữa năm 1947.

Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí trở thành tấm gương cao đẹp về phẩm chất cách mạng của người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người con ưu tú, tiêu biểu của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Để tưởng nhớ và ghi tạc công lao to lớn của đồng chí, được phép của Trung ương Đảng và Chính phủ, từ năm 1994, tỉnh Cao Bằng đã khởi công xây dựng Khu di tích lưu niệm Hoàng Đình Giong, ở làng Nà Toàn, xã Đề Thám (quê nội của đồng chí). Khu di tích được xây dựng với các hạng mục đẹp đẽ, trang nghiêm. Đây là nơi các chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên thường tổ chức báo công, tuyên dương và các hoạt động mang tính truyền thống lịch sử văn hóa.