Khách Sạn Thái Nguyên

Khách Sạn Thái Nguyên - Danh Sách Khách Sạn Thái Nguyên

Khách sạn Du lịch Công Đoàn Hồ Núi Cốc (Đại Từ, Thái Nguyên)
Địa chỉ: Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 382 5312
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Anh Bốn (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Địa chỉ: Tổ 22, P.Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 385 1028
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Bắc Sơn (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Địa chỉ: P.TrưngVương, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 385 4978
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Ban Mai Xanh (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Địa chỉ: Tổ 10 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 3655444 . Fax: 0280.3753.188 . ĐTDD: 0983.606.884
Email: banmaixanhhotel@yahoo.com
Số phòng: 31
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Bằng Lăng (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Địa chỉ: 664 Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 385 5851
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Bến Thành (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Địa chỉ: Đường 8, Ph. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 375 1057
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Dạ Hương 1 (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Địa chỉ: 16 Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 385 5453
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn DL Công Đoàn (Định Hóa, Thái Nguyên)
Địa chỉ: X.Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 3.824.38
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Dòng Sông Xanh (Đồng Hỷ, Thái Nguyên)
Địa chỉ: Xã Đồng Bẩm, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 365 1234
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Hoa Hồng (Thái Nguyên, Thái Nguyên)
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 375 9336
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Khách sạn Queenly **
6/1 Bắc Kạn, Tp.Thái Nguyên
(84-280) 385 5807

Khách sạn Thái An Dương **
Tổ 1,Phường Quang Vinh,
(84-280) 385 4997

Khách sạn Thái Nguyên **
2 Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên
(84-280) 385 5361 

Du lịch Công Đoàn Hồ Núi Cốc *
Xã Tân Thái, huyện Đại Từ
(84-280) 382 5312

Khách sạn Hoa Hồng *
Tổ 11, Phường Đồng Quang
(84-280) 375 9336 

Khách sạn Tân Hải Long *
Phường Gia Sàng,Tp.Thái Nguyên
(84-280) 385 4603 

Khách sạn Thái Hà *
634/1 Bắc Kạn, Tp. Thái Nguyên
(84-280) 385 5839 

Khách sạn Anh Bốn
Tổ22,P.QuangTrung,Tp.TháiNguyên
(84-280) 385 1028 

Khách sạn Bắc Sơn
P.TrưngVương,Tp.Thái Nguyên
(84-280) 385 4978 

Khách sạn Bằng Lăng
664 Lương Ngọc Quyến,
(84-280) 385 5851 

Khách sạn Bến Thành
Đường 8, Ph. Phan Đình Phùng
(84-280) 375 1057

Khách sạn Dạ Hương 1
16 Quang Trung, Tp. Thái Nguyên
(84-280) 385 5453

Khách sạn Dòng Sông Xanh
Xã Đồng Bẩm, Huyện Đồng Hỷ
(84-280) 365 1234 

Khách sạn Hương Trà
233 Thống nhất, Tp. Thái Nguyên
(84-280) 365 0688 

Khách sạn Hữu Nghị
937DươngTựMinh, Tp. Thái Nguyên
(84-280) 375 8777 

Khách sạn Nam Phương
ĐườngPhùLiễn,Ph.Hoàng Văn Thụ
(84-280) 375 3937 

Khách sạn Sơn Hải
Ph.TrưngVương,Tp.Thái Nguyên
(84-280) 378 3908 

Khách sạn Sông Cầu
351DươngTựMinh, Tp. Thái Nguyên
(84-280) 385 4607

Nhà khách Gang Thép 
Ph.Trung Thành, Tp. Thái Nguyên
(84-280) 383 2095