Khách Sạn Sơn La , Nhà Nghỉ Sơn La

Khách sạn Công Đoàn Mộc Châu Sơn La

Địa Chỉ : Km72, TT Nông Trường Muộc Châu

Điện Thoại : 0223.866.089


Khách sạn Hiền Thu Sơn la

Địa Chỉ : TK6, TT Hát Lót, Mai Sơn

Điện Thoại : 0223.843045


Khách sạn Hoàng Gia Sơn La

Địa Chỉ : Khối 13, TT Phù Yên, Sơn La

Điện Thoại : 0223.863.250


Khách sạn Hương Sen Sơn La

Địa Chỉ : TK3, TT Ít Ong, Mường La

Điện Thoại : 0223.821.098


Khách sạn Hùng Ngân Sơn La

Địa Chỉ : TT Thuận Châu, Sơn La

Điện Thoại : 0223.847.022


Khách sạn Thanh Bình Sơn La

Địa Chỉ : Tổ 1, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La

Điện Thoại : 0223.852.969


Khách sạn Hoa Ban Sơn La

Địa Chỉ : Phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La, Sơn La

Điện Thoại : 022385 4600


Khách sạn Phong Lan 1 Sơn La

Địa Chỉ : Phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La, Sơn La

Điện Thoại :


Khách sạn Phong Lan 2 Sơn La

Địa Chỉ : Tô Hiệu, Sơn La

Điện Thoại : 022385 5555

Khách sạn Hà Nội Sơn La

Địa Chỉ : Số 228, Đường Trường Chinh, TP Sơn La

Điện Thoại : 0223. 753.299


Khách sạn Sơn La

Địa Chỉ : Tổ 5, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La

Điện Thoại : 0223. 852.702


Khách sạn Sunrise Sơn La

Địa Chỉ : Số 53, Tổ 10, Phường Chiềng Lề, TP Sơn La

Điện Thoại : 0223. 858.799


Khách sạn Nậm La Sơn La

Địa Chỉ : Số 408, Đường Trần Đăng Ninh, TP Sơn La

Điện Thoại : 0223. 874.516


Khách sạn Sao Xanh Sơn La

Địa Chỉ : Tổ 1, Phường Quyết Thắng,TP Sơn La

Điện Thoại : 0223. 851.663


Khách sạn Công Đoàn Sơn La

Địa Chỉ : Số 4, Đường Xuân Thủy, TP Sơn La

Điện Thoại : 0223. 855.313


Khách sạn Hương Sen 2 Sơn La

Địa Chỉ : Tổ 1, Phường Quyết Thắng,TP Sơn La

Điện Thoại : 0223. 857.470


Khách sạn Uỷ Ban Nhân Dân Sơn La

Địa Chỉ : Phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La, Sơn La

Điện Thoại : 022385 2080