Khách Sạn Phúc Yên , Nhà Nghỉ Phúc Yên , Khách Sạn Nhà Nghỉ Phúc Yên

Khách Sạn Phúc Yên , Nhà Nghỉ Phúc Yên , Khách Sạn Nhà Nghỉ Phúc Yên

Khách sạn Ngọc Hà Phúc Yên
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại:0211.3.875.679
Khách sạn Phú Hưng Phúc Yên
Địa chỉ: Thôn Khả Do – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.004
Khách sạn Hưng Hải  Phúc Yên
Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.013
Khách sạn Linh Phúc Yên
Địa chỉ: Khu A Hồ Đải Lải – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.856.356
Khách sạn Thái Sơn Phúc Yên
Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.308
Khách sạn Sen Vàng Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.856.868
Khách sạn Hoa Mai Phúc Yên
Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.856.076
Khách sạn Mê Linh Phúc Yên
Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.021
Khách sạn Hoàng Phương Phúc Yên
Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.533.333
Khách sạn Tứ Anh Phúc Yên
Địa chỉ: Số 61 đường Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.548.668
Khách sạn Thanh Long Phúc Yên
Địa chỉ: Số 2 Phố Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.869.086
Khách sạn Xuân Hòa Phúc Yên
Địa chỉ: Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.863.053
Khách sạn Love Hotel Phúc Yên
Địa chỉ: Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0948.268.268
Nhà nghỉ Hoa Biển Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.850.120
Nhà nghỉ Tuyết Dũng Phúc Yên
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.869.679
Nhà nghỉ Bảo Châu Phúc Yên
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.873.835
Nhà nghỉ Thanh Bình Phúc Yên
Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.854.046
Nhà nghỉ Phương Thanh Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.005
Nhà nghỉ Phúc Yên Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.028
Nhà nghỉ Sáng Tác Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.009
Nhà nghỉ Cách Mạng Lão Thành Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.086
Nhà nghỉ Hằng Anh Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.178
Nhà nghỉ Phước An Phúc Yên
Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.856.020
Nhà nghỉ Sao Mai Phúc Yên
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.531.174
Nhà nghỉ Tiên Long Phúc Yên
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3.874.814
Nhà nghỉ Bắc Nam Phúc Yên
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên 
Điện thoại: 0211.3.870.671


Danh Lam Thắng Cảnh

Khu Du Lịch Núi Sáng

Đầm Dưng Vĩnh Phúc

Khu Vui Chơi Giải Trí Soiva
Thông Tin Cần Biết