Khách Sạn & Nhà Nghỉ Nam định

Danh Sách Khách Sạn Tại Thành Phố Nam Định :

Khách sạn Vị Hoàng Nam Định
Địa chỉ: 153 Nguyễn Du- Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350. 3849 290
Số phòng nghỉ: 90

Khách sạn LAKESIDE Nam Định
Địa chỉ: 168 Hùng Vương- Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350. 6 262626       Fax: 0350. 6 262626
Số phòng: 38


Khách sạn Sơn Nam Nam Định

Địa chỉ: 26 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3645 617

Số phòng nghỉ: 66

Khách sạn Bình Tân Nam Định

Địa chỉ: 551 Trần Thái Tông- Phường Lộc Vượng

Điện thoại: 0350. 3681 789

Số phòng nghỉ: 29


Khách sạn Thanh Phong Nam Định

Địa chỉ: Đường Kênh- Phường Lộc Vượng- TP Nam Định

Điện thoại: 0350. 3682 052

Số phòng nghỉ: 28


Khách sạn Công Đoàn Nam Định

Địa chỉ: 121 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3841 124

Số phòng nghỉ: 17


Khách sạn Phú Mỹ Nam Định

Địa chỉ: 36 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3848 188

Số phòng nghỉ: 21


Nhà khách UBND tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 40 Mạc Thị Bưởi- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3839 888

Số phòng nghỉ: 19


Khách sạn Đại Lộc Nam Định

Địa chỉ: 20 đường Nguyễn Văn Trỗi- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3529 222

Số phòng nghỉ: 13


Khách sạn Najimex Nam Định

Địa chỉ: 10 Trần Đăng Ninh- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3845 146

Số phòng nghỉ: 18


Khách sạn Hoàng Gia Nam Định

Địa chỉ: Km2 đường 21- Nam Vân- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3859 417

Số phòng nghỉ: 18


Khách sạn Hoàng Nguyên Nam Định

Địa chỉ: Quốc lộ 10- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3680 445

Số phòng nghỉ: 24


Khách sạn Phương Nam Nam Định

Địa chỉ: Cầu Gia- Lộc An- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3700041

Số phòng nghỉ: 16


Khách sạn Ngọc Linh Dương Nam Định

Địa chỉ: 295- 297 Trần Thái Tông- phường Lộc Vượng

Điện thoại: 0350. 3681 106

Số phòng nghỉ: 32


Khách sạn Sao Mai Nam Định

Địa chỉ: Km2 đường 21 Nam Vân- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3859 499

Số phòng nghỉ: 18


Khách sạn Linh Trang Nam Định

Địa chỉ: 62 Trần Nhân Tông- Văn Miếu- TP Nam Định

Điện thoại: 0350. 3831 345

Số phòng nghỉ: 16


Nhà nghỉ Thanh Sơn Nam Định

Địa chỉ: 259 Lê Hồng Phong- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350. 3645 525

Số phòng nghỉ: 18


Nhà nghỉ Hà Ninh Nam Định

Địa chỉ: 439 Trần Nhân Tông- Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3849887

Số phòng nghỉ: 19


Nhà nghỉ Sài Gòn Nam Định

Địa chỉ: Tổ 13, đường Thái Bình- Phường Lộc Hạ

Điện thoại: 0350.3637788

Số phòng nghỉ:10


Nhà nghỉ Mạnh Dũng Nam Định

Địa chỉ: Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân, Nam Định

Điện thoại: 0350.3859959

Số phòng nghỉ: 14


Nhà nghỉ Phương Linh Nam Định

Địa chỉ: Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân, Nam Định

Điện thoại: 0350.3857027

Số phòng nghỉ: 10


Nhà nghỉ Hướng Dương Nam Định

Địa chỉ: Km1+500- Địch Lễ, Nam Vân, Nam Định

Điện thoại: 0350.3852112

Số phòng nghỉ: 11

Danh Sách Khách Sạn Tại Biển Quất Lâm Nam Định :

Khách sạn Trường Cửu 
Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893192

Số phòng nghỉ: 16


Khách sạn Minh Hồng III Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893162

Số phòng nghỉ: 45


Khách sạn Minh Hồng II Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893467

Số phòng nghỉ: 9


Khách sạn Minh Hạnh III Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747747

Số phòng nghỉ: 42


Khách sạn Sài Gòn Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747612

Số phòng nghỉ: 40


Khách sạn Hải Dương Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747989

Số phòng nghỉ: 28


Khách sạn Ánh Dương Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3748818

Số phòng nghỉ: 27


Khách sạn Minh Thu Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893127

Số phòng nghỉ: 18


Khách sạn Ngọc Khánh Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3748999

Số phòng nghỉ: 18


Khách sạn Mặt trời mọc Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893846

Số phòng nghỉ: 29


Khách sạn Hoàng Gia Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893559

Số phòng nghỉ: 12


Nhà nghỉ Minh Hạnh Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893318

Số phòng nghỉ: 50


Nhà nghỉ Phương Dung Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3508437

Số phòng nghỉ: 14


Nhà nghỉ Xuân Hoà Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893181

Số phòng nghỉ: 22


Nhà nghỉ Trung Kiên Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893123

Số phòng nghỉ: 24


Nhà nghỉ Hà Nội Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893964

Số phòng nghỉ: 40


Nhà nghỉ Plaza Trường Xuân Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893175

Số phòng nghỉ: 16


Nhà nghỉ Hương Quê Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3749959

Số phòng nghỉ: 10


Nhà nghỉ Ngọc Lan Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893135

Số phòng nghỉ: 16


Nhà nghỉ Như Quỳnh Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747857

Số phòng nghỉ: 13


Nhà nghỉ Tùng Hường Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3893124

Số phòng nghỉ: 10


Nhà nghỉ Biển Đông Quất Lâm

Địa chỉ: Thị Trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ

Điện thoại: 0350.3747889

Số phòng nghỉ: 24

Danh Sách Khách Sạn Nhà Nghỉ Tại Thịnh Long

Khách sạn Công Đoàn Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876033

Số phòng nghỉ: 100


Khách sạn Hải Âu Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876251

Số phòng nghỉ: 46


Khách sạn Thăng Long Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876444

Số phòng nghỉ: 32 


Khách sạn Hoàng Anh Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3797637

Số phòng nghỉ: 61


Khách sạn Huy Anh Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3797629

Số phòng nghỉ: 16


Khách sạn Hồng Quang Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876457

Số phòng nghỉ: 28


Khách sạn Thiên Long Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876084

Số phòng nghỉ: 25


Nhà nghỉ Hải Long Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876500

Số phòng nghỉ: 28 


Nhà nghỉ 58 - Phú Hưng Thịnh Long

Địa chỉ: Bãi 1 - Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876 062 - Di động: 0166 615 5388

Số phòng nghỉ: 20


Nhà nghỉ Thành Trung Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876343

Số phòng nghỉ: 13


Nhà nghỉ Hà Nội Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876302

Số phòng nghỉ: 17


Nhà nghỉ Hoàng Anh Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876383

Số phòng nghỉ: 17


Khách sạn Hương Biển Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3797359

Số phòng nghỉ: 24


Nhà nghỉ dưỡng Thịnh Long Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3876489

Số phòng nghỉ: 30


Nhà nghỉ dệt Nam Định Thịnh Long

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Điện thoại: 0350.3797434

Số phòng nghỉ: 18

Khách Sạn Nhà Nghỉ Huyện Khác

Khách sạn Thuỳ Dương 

Địa chỉ: Dinh Tần- Yên Bằng- Ý Yên

Điện thoại: 0350.3952888

Số phòng nghỉ:


Khách sạn Bảo Sơn Hà

Địa chỉ: Quốc lộ 10 Mỹ Tân- Mỹ Lộc- Nam Định

Điện thoại: 0350.3646689

Số phòng nghỉ: 40


Nhà nghỉ Nga Hồng Anh

Địa chỉ: Đường 10 thị trân Gôi- Vụ Bản

Điện thoại: 0350.3820223

Số phòng nghỉ: 10


Khu DL sinh thái Núi Ngăm

Địa chỉ: Núi Ngăm- Minh Tân- Vụ Bản

Điện thoại: 0350.3996099

Số phòng nghỉ: 19