Khách Sạn Nhà Nghỉ Lạng Sơn

Khách sạn Tân Thanh  

Địa chỉ: Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn 

Điện thoại: 3888 066/ 3888 116


Khách sạn Đông Kinh  

Địa chỉ: 25 Nguyễn Du, Lạng Sơn 

Điện thoại: 3870 166 Fax: 3872 118


Khách sạn Bắc Sơn  

Địa chỉ: 41 Lê Lợi, Lạng Sơn 

Điện thoại: 3871 849/ 3871 506 Fax: 3876 678


Khách sạn Kim Sơn  

Địa chỉ: 3 Nguyễn Thị Minh Khai, Lạng Sơn 

Điện thoại: 3870 378 Fax: 3872 118


Khách sạn Hoà Bình

Địa chỉ: 127 Trần Đăng Ninh, Tp. Lạng Sơn 

Điện thoại: 3870 807


Khách sạn Hoàng Nguyên

Địa chỉ: 84 Trần Đăng Ninh, Lạng Sơn 

Điện thoại: 3870 349


Khách sạn Vạn Xuân

Địa chỉ: 147 Trần Đăng Ninh, Tp. Lạng Sơn 

Điện thoại: 3710 440 Fax: 3710 436


Nhà Nghỉ Gia Bảo

Địa chỉ : 149 Lê Lợi, Lạng Sơn
Điện thoại : (025) 387 0329


Nhà Nghỉ Bích Sơn
Địa chỉ : 28 Phai Vệ, Lạng Sơn
Điện thoại : (025) 387 3685


Nhà Nghỉ Lâm Đình
Địa chỉ : 28 Ngô Quyền, Lạng Sơn
Điện thoại : (025) 371 5165


Nhà Khách Xứ Lạng
Địa chỉ : 129 Trần Đăng Ninh, Lạng Sơn
Điện thoại : (025) 387 1239


Nhà Nghỉ Vân Hòa
Địa chỉ : 125 Lê Hồng Phong, Lạng Sơn
Điện thoại : (025) 387 0815


Nhà Nghỉ Thảo Nguyên
Địa chỉ : 222 Trần Đăng Ninh, Lạng Sơn
Điện thoại : (025) 350 8728


Nhà Nghỉ Hùng
Địa chỉ : 70 Bến Bắc, Lạng Sơn
Điện thoại : (025) 387 4041