Hòn Trứng Côn Dảo Tour Du Lịch Côn Dảo Ghép Doàn Hàng Ngày

Du lịch Côn Đảo - Diện tích: 0,100km2, còn gọi là Hòn Đá Bạc, nằm ở hướng Đông Bắc của Hòn Chính. Ở đây không có cây cối lớn, chỉ có cỏ dại mọc thưa thớt, nhưng lại là nơi xây tổ của nhiều loài chim biển, điều đó đã biến hòn đảo này thành một sân chim nỗi giữa biền Đông.


Comments