Hòn Côn Lôn - Côn Dảo

Du lịch Côn Đảo - Côn đảo là một trong những quần đảo tiền tiêu nằm ở hướng Đông Nam của Tổ quốc Việt Nam. Tọa độ địa láy vào khoảng 106 độ 31 phút đến 106 độ 45 phút Kinh độ Đông, từ 8 độ 34 phút đến 8 độ 49 phút vĩ độ Bắc.Tổng diện tích toàn quần đảo là 76 km2, hình dạnh như một con Gấu lớn, lưng Gấu quay về hướng đất liền và chân hướng ra biển Đông.

Khoảng cách tính theo đường biển từ Côn đảo đến TP. Vũng tàu là 179km, Côn đảo đến Cần Thơ là 165 km, Côn đảo đến HCM là 230km và điểm gần nhất là cửa Sông Hậu 83km.

Côn đảo là một hệ thống gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ.

1.Hòn Chính:Là hòn đảo lớn nhất nằm ở giữa có tên gọi Côn Lôn hay còn được gọi bởi nhiều tên qua từng thời kỳ như:

- Thời thực dân Pháp cai trị gọi là Poulo Condor

- Thời Mỹ - Diệm đồi tên đảo Côn Lôn thành tỉnh Côn Sơn

- Sau khi hiệp định Paris được kí kết 1973, Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu muốn đánh lạc hướng dư luận trong và ngoài nước đổi tên đảo là Thị Xã Phú Hải trực thuộc tỉnh Gia Định

- Tuy nhiên đối với các tù nhân cách mạng Côn Đảo qua nhiều thế hệ và nhân dân cả nước Việt Nam trước sau có một tên gọi rất quen thuộc là Côn Đảo.

- Ngày nay huyện Côn Đảo trực thuộc tình Vũng Tàu- Hòn Chính có chiều dài 15km, chổ rộng nhất 9km, và hẹp nhất là 1km.

- Với diện tích đảo chính là 51,52km2, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo.


Comments