Hang Lũng Tàn-Minh Tâm-Nguyên Bình Cao Bằng

Di tích hang Lũng Tàn thuộc xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nơi đây có phong cảnh đẹp, thâm sâu, đây là nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đến ở và chỉ đạo hoạt động cách mạng thời kỳ năm 1942, là nơi in báo Việt Nam độc lập, là cơ quan của Tổng bộ Việt Minh Cao Bằng.
Xã Minh Tâm có có tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương rất sớm, có vị trí tầm chiến lược, tại đây lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng ở hang Kéo Quảng ( còn gọi là hang Lê Nin), ở Lũng Diển, Lũng Tàn, Lũng Dẻ…

Đây cũng là nơi các đồng chí cán bộ Trung ương lui tới hoạt động, xin ý kiến với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc như: Phạm Văn Đồng, Vũ Anh, Cao Hồng Lĩnh…

Ngày 7-11-1942, tại Lũng Tàn, Đại hội đại biểu Việt Minh châu Lam Sơn được tổ chức nhằm biểu dương các tổng, xã có thành tích xây dựng, phát triển hội Việt Minh và chống khủng bố đạt kết quả. Đại hội bầu ra Ban chủ nhiệm Việt Minh, bầu đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm chủ nhiệm, cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Từ năm 1943-1945, tại Minh Tâm đã mở liên tiếp các lớp huấn luyện quân sự để chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng 8-1945.

Hang Lũng Tàn đã được công nhận là Di tích lịch sử Cách mạng.