Hang Lê nin Cao Bằng

Đây là một di tích lịch sử văn hoá liên quan đến hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ ở Cao Bằng từ năm 1941 - 1945.
Hang này tên địa phương gọi là Ngườm Kéo Quảng, Bác Hồ đặt tên là Hang Lê nin. Tại đây vào mùa Xuân năm 1942, Bác Hồ cùng một số cán bộ Trung ương như Vũ Anh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... đã đến hoạt động và mở lớp đào tạo cán bộ. Các lớp học được mở bí mật vào ban đêm, nội dung học tập gồm 3 vấn đề: Sơ lược về chủ nghĩa cộng sản; Điều lệ Đảng; Lịch sử Đảng Cộng sản Bôn Sê vích - Nga. Ngoài ra còn có các bài giảng về chiến thuật du kích. Bác Hồ trực tiếp giảng dạy, đồng chí Vũ Anh làm trợ giảng. Các học viên sau này đều trở thành cán bộ ưu tú, nòng cốt của phong trào cách mạng ở vùng Cao - Bắc - Lạng, như: Hoàng Đức Thạc, Hoàng Sâm, Lê Quảng Ba, Dương Mạc Thạch, Dương Mạc Hiếu, Bằng Giang, Bàn Tài Đoàn, Mạc Văn Úc,...

Di tích này đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia, được xây dựng tôn tạo vào năm 2007, đây là một điểm son của xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.