Hang Gió Lạng Sơn

Ở phía Tây Bắc bản Sao Thượng, thuộc huyện Chi Lăng. Cửa chính vào hang ở phía Đông của dãy núi Mai Sao. đây là hang động có quy mô lớn, chiều dài hàng trăm mét, rộng 50-70m. Hang có 4 tầng; Trần hang thấp dần, sàn hang có dạng ruộng bậc thang lên dần và cuối cùng là chỗ trần và sàn gặp nhau, tưởng như trời đất gặp nhau. Trong hang có nhiều nhũ đá, hình thù kỳ dị như vú sữa, dòng nước mắt, voi, ngựa, cò, sếu… các chuông đá, măng đá, cột đá đa dạng có thể xem như thiên đình nơi hạ giới.