Giờ Tàu Hà Nội Lạng Sơn

1- Tuyến Yên Viên (Hà Nội) – TP Hạ Long (Quảng Ninh):

Tên ga

Tàu ngược (R157)

Tên ga

Tàu xuôi (R158)

Giờ đi

Giờ đến

Giờ đi

Giờ đến

Yên Viên (Hà Nội)

4.25

 

TP Hạ Long (QuảngNinh)

13.30

-

Từ Sơn (Bắc Ninh)

4.39

4.36

Yên Cư (QN)

13.50

13.47

Lim (BN)

4.54

4.51

NamKhê (QN)

14.10

14.07

TP Bắc Ninh

5.08

5.05

Bàn Cờ (QN)

14.24

14.21

Thị Cầu (BN)

5.21

5.18

TX UôngBí (QN)

14.35

14.32

Sen Hồ  (Bắc Giang)

5.38

5.35

Yên Dưỡng (QN)

14.48

14.45

TP Bắc Giang (BG)

5.59

5.54

Mạo Khê (QN)

15.35

15.05

Phố Tráng (BG)

6.19

6.16

Đông Triều (QN)

15.53

15.50

Kép (BG)

7.15

6.35

Chí Linh (Hải Dương)

16.16

16.13

Bảo Sơn (BG)

7.33

7.30

Cẩm Lý (Bắc Giang)

16.36

16.33

Lan Mẫu (BG)

8.01

7.46

Lan Mẫu (BG)

17.03

16.58

Cẩm Lý (BG)

8.28

8.23

Bảo Sơn (BG)

17.20

17.17

Chí Linh (Hải Dương)

8.48

8.45

Kép (BG)

18.15

17.35

ĐôngTriều(QuảngNinh)

9.11

9.08

Phố Tráng (BG)

18.34

18.31

Mạo Khê (QN)

9.51

9.26

TP Bắc Giang (BG)

18.56

18.51

Yên Dưỡng (QN)

10.11

10.08

Sen Hồ (BG)

19.22

19.13

TX Uông Bí (QN)

10.29

10.22

Thị Cầu (Bắc Ninh)

19.40

19.37

Bàn Cờ (QN)

10.40

10.37

TP Bắc Ninh

19.54

19.51

Nam Khê (QN)

10.54

10.51

Lim (BN)

20.09

20.06

Yên Cư (QN)

11.15

11.12

Từ Sơn (BN)

20.26

20.23

TP Hạ Long (QN)

-

11.45

Yên Viên (Hà Nội)

-

20.40


 

2- Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng (Lạng Sơn)

Tên ga

  Tàu M1

Tàu M3

Tàu ĐĐ3

Giờ đi

Giờ đến

Giờ đi 

Giờ đến 

Giờ đi 

Giờ đến 

Hà Nội

18.30

 

13.55

-

5.40

-

Long Biên   (Hà Nội)

 

không đỗ lại

-

không đỗ lại

5.50

5.48

Gia Lâm        ---

18.42

-

14.05

14.03

6.02

5.59

Yên Viên       ---

18.48

-

14.19

14.17

6.16

6.13

Từ Sơn  (Bắc Ninh)

18.54

-

14.31

14.29

6.19

6.26

Lim               ---

19.01

-

14.39

-

6.39

6.37

TP Bắc Ninh   ---

19.07

-

14.48

14.46

6.49

6.46

Thị Cầu         ---

19.11

-

14.55

-

6.59

6.56

Sen Hồ   (Bắc Giang)

19.19

-

15.05

-

7.16

7.11

TP Bắc Giang  ---

19.29

-

15.24

15.19

7.33

7.30

Phố Tráng      ---

19.39

-

15.39

-

7.49

7.47

Kép               ---

19.50

-

15.55

15.53

8.05

8.02

Voi Xô   (Lạng Sơn)

19.59

-

16.06

-

8.19

8.17

Phố Vị           ---

20.10

-

16.16

-

8.36

8.31

Bắc Lệ           ---

20.22

-

16.31

16.29

8.54

8.51

Sông Hoá       ---

20.36

-

16.46

-

9.13

9.11

Chi Lăng        ---

20.47

-

16.57

-

9.26

-

Đồng Mỏ        ---

20.58

-

17.12

17.09

9.42

9.39

Bắc Thuỷ        ---

21.28

-

17.41

-

10.07

-

Bản Thi          ---

21.55

-

18.11

-

10.32

10.30

Yên Trạch       ---

22.10

-

18.26

-

10.49

-

TP Lạng Sơn   ---

22.18

-

18.39

18.30

11.05

11.00

Đồng Đăng     ---

 

22.40

-

19.05

-

11.30 3- Tuyến Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Hà Nội.

Tên ga

Tàu M2

Tàu M4

ĐĐ 4

Giờ đến

Giờ đi

Giờ đến 

Giờ đi 

Giờ đến 

Giờ đi 

Đồng Đăng

 

3.50

-

5.20

-

13.20

Lạng Sơn

Không đỗ lại

4.15

5.45

5.52

13.45

13.50

Yên Trạch

-

4.23

-

6.02

-

14.01

Bản Thi

-

4.38

-

6.17

14.18

14.20

Bắc Thuỷ

-

5.03

-

6.40

-

14.43

Đồng Mỏ

-

5.32

7.06

7.09

15.08

15.11

Chi Lăng

-

5.43

-

7.21

-

15.24

Sông Hoá

-

5.55

-

7.32

15.37

15.39

Bắc Lệ

-

6.09

7.47

7.50

15.54

15.57

Phố Vị

-

6.21

-

8.03

16.12

16.18

Voi Xô

-

6.32

8.14

8.21

16.30

16.32

Kép

-

6.41

8.34

8.36

16.44

16.47

Phố Tráng

-

6.52

-

8.49

17.00

17.02

TP Bắc Giang

-

7.03

9.04

9.10

17.16

17.24

Sen Hồ

-

   7.14

      -

9.23

17.39

17.41

Thị Cầu

-

7.23

-

9.33

17.53

17.56

Bắc Ninh

-

7.28

9.40

9.43

18.03

18.06

Lim

-

7.35

-

9.50

18.14

18.17

Từ Sơn

-

7.43

9.58

10.01

18.26

18.29

Yên Viên

-

7.49

10.11

10.13

18.39

18.50

Gia Lâm

-

7.55

10.24

10.32

19.02

19.05

Long Biên

-

-

-

-

19.14

19.22

Hà Nội

8.10

 

10.40

-

19.30

 


 

Lưu ý:


* Tầu M3 (Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng(Lạng Sơn): không đỗ lại ở các ga Sen Hồ, Phố Tráng thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang.
* Tầu M4 (Tuyến Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Hà Nội:  không đỗ lại ở ga Phố Tráng, Sen Hồ thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang.
* Để biết thêm thông tin, hành khách có thể trực tiếp liên hệ với Nhà ga Bắc Giang qua số điện thoại (0240) 554 397.