Du lịch Hội An - Hội Quán Dương Thương

Du lịch Hội An - Hội quán Dương Thương hay còn có tên là hội quán Ngũ Bang  được xây dựng từ năm 1741 với sự đóng góp tiền của của các thương nhân của 5 bang: Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Hải Nam, Gia Ứng để thờ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu và làm nơi hội họp đồng hương, giúp nhau làm ăn buôn bán. Tại đây còn có tấm bia “Dương Thương
Hội quán công nghị điều lệ” ghi rõ 10 điều công nghị của Hoa kiều trong quá trình làm ăn ở đất Hội An.

Tour Du Lịch Hội An Ghép Đoàn Hàng Ngày & Khách Đoàn

Tour Du Lịch Hội An Ghép Đoàn Hàng Tuần & Khách Đoàn

Yên Bình Phố Hội


Một Góc Hội An


Bình Minh Cửa Đại

Thắng Cảnh Hội AnDịch Vụ Du Lịch Hội An