Du Lich Da nang - Nhà Thờ Chánh Tòa

Du lịch Đà Nẵng - Xây dựng năm 1923 do linh mục Louis Vallet đảm trách, nhà thờ cao gần 70m, trên nóc thánh giá có hình một chú gà trống Gaulois. Kiến trúc theo kiểu Gothique với những đường nét cao vút, những hình cửa quả trám bắt mắt; bài trí theo dạng mỹ thuật nhà thờ Thiên Chúa Giáo phương Tây thời trung cổ.
Vị trí: 156 Trần Phú.

Tour Du Lịch Đà Nẵng Ghép Đoàn Hàng Ngày & Khách Đoàn
Thắng Cảnh Đà Nẵng Say Đắm Lòng Người


Bình Yên Bà Nà Hill

Thắng Cảnh Đà Nẵng
Dịch Vụ Du Lịch Đà Nẵng