Du Lich Da nang - Nghĩa Trũng Phước Ninh

Du Lịch Đà Nẵng - Đây là nơi qui tập hơn 1.500 ngôi mộ của chiến sĩ và đồng bào Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Trị Thiên, Bình Định chiến đấu tại mặt trận Đà Nẵng đã hy sinh trong buổi đầu chống Pháp (1858-1860).
Sau nhiều biến thiên lịch sử, hiện nay còn lưu giữ được hai ngôi mộ lớn nằm trong khuôn viên Trung tâm thể dục thể thao Nguyễn Tri Phương - 185 Hoàng Diệu. Phía sau trung tâm còn lưu giữ nhà bia với tấm bia bằng sa thạch, cao 1,2m, rộng 8m được viết vào năm Tự Đức thứ 29 (1876).
Di tích đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

Tour Du Lịch Đà Nẵng Ghép Đoàn Hàng Ngày & Khách Đoàn
Thắng Cảnh Đà Nẵng Say Đắm Lòng Người


Bình Yên Bà Nà Hill

Thắng Cảnh Đà Nẵng
Dịch Vụ Du Lịch Đà Nẵng