Du Lich Da Nang - Lăng Mộ Ông Ích Khiêm

Tour Du Lịch Đà Nẵng - Ông Ích Khiêm tự là Mục Chi, sinh năm Nhâm Thìn (1832), tại mảnh đất ngày nay thuộc làng Phong Bắc (Phong Lệ Bắc), phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.
Thuở nhỏ, ông được thân phụ là cụ Ông Văn Điều gửi theo học một người chú họ ở trong làng. Là người nổi tiếng thông minh, lại hiếu học nên cho dù cha mất sớm, ông vẫn theo thầy dùi mài kinh sử, sớm thành công trên bước đường khoa cử. Năm 16 tuổi, ông đã đỗ Cử nhân, hạng thứ 14 trong 46 vị tân khoa, khoa Đinh Mùi (1847), tại trường thi Thừa Thiên. Vua cho mời vào Tả thị lâu viện thử tài bằng một bài thơ, đề là “Thiếu niên đăng cao khoa” (Tuổi trẻ đỗ cao). Bài ông làm có câu: “Thanh niên gặp bước tiến lên/ Có tài gì để báo đền thánh minh” rất được vua khen ngợi.
Đầu triều Tự Đức (1848 - 1883), ông được bổ dụng và chuyển làm Tri huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương). Làm Tri huyện, ông là một vị quan thanh liêm, chính trực, phân xử công minh, dẹp bọn cường hào ác bá, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Ông cho đánh cả tên Chánh tổng và một cố đạo ở địa phương khi bọn chúng ỷ quyền cậy thế hà hiếp dân lành. Sau khi gièm pha, ông bị triều đình cách chức, về sống ở quê nhà. Lui về bản quán, ông vận động và tổ chức nhân dân vừa khai hoang phục hóa mở rộng diện tích canh tác, vừa phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp như đắp đập, khơi nguồn dẫn nước…, đặc biệt, hệ thống nhiều tuyến đường liên làng liên xã ở quê ông và phụ cận cũng được hình thành, giúp cho đời sống nhân dân thêm phần hưng khởi.
Mấy năm sau, ông được vua Tự Đức triệu về kinh phong cho chức mới. Ông vinh dự được cầm quân cùng danh tướng Nguyễn Tri Phương (lúc này là Tổng đốc quân vụ, Tổng thống quân thứ Quảng Nam) tổ chức đánh Pháp tại mặt trận Đà Nẵng (1858 - 1860). Ông tỏ ra là người có thao lược, đề xướng những kế sách và chiến thuật ngăn chặn và đánh địch phù hợp, góp công cùng quan quân triều đình và nhân dân địa phương làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của địch, buộc chúng phải thu quân rời Đà Nẵng.
Năm Tự Đức thứ 18 (1965), Ông Ích Khiêm được cử làm Tiễn phủ sứ ra Bắc đánh dẹp bọn phỉ đang quấy nhiễu, lập được nhiều công lớn. Bấy giờ ở vùng đông bắc, bọn giặc nổi loạn Tạ Văn Phụng đang hoành hành, thậm chí còn bị tổn thất. Lần này, dưới sự chỉ huy của Ông Ích Khiêm, bọn chúng bị tiêu trừ, Tạ Văn Phụng chạy thoát được vào vùng Bình – Trị (Quảng Bình, Quảng Trị) rồi cùng bị bắt. Sau chiến thắng này, ông được thăng Thị độc, sung Tán tương quân vụ, được gia thưởng một tấm kỷ công tử kim khánh, sau được cất lên Hồng lô tự khanh, Biện lí Lễ bộ.
Năm Tự Đức thứ 23 (1870), sau khi đánh bại bọn phỉ Ngô Côn tại Bắc Ninh, được cất lên Tham tri Binh bộ, đổi làm Tán lí Lạng – Bình rồi thăng Tham tán. Cũng thời gian này ông đánh dẹp bọn phỉ Tô tại thành Lạng, bị thương, phải dẫn một số tùy tùng về Hải Dương trị thương. Nghe tin, vua Tự Đức ban cho sâm quế, vỗ về. Nhưng sau có thứ thần tâu rằng ông đã mang theo 200 lính giỏi ở đồn để theo hộ vệ mình, nên bị giáng Quang lộc tự khanh nhưng vẫn sung Tán lí để chỉ huy quân sĩ tiễu trừ đảng cướp.
Năm Tự Đức thứ 28 (1875), ông chỉ huy đánh tan quân Cờ Vàng, bắt sống đảng tướng Hoàng Sùng Anh tại Vĩnh Tường. Năm sau (1876), ông bao vây giặc cướp Giáp Văn Trận tại Lữ Hạ (Bắc Giang), đuổi đánh bọn tàn quân tháo chạy về Cổ Loa, tên Giáp Văn Trận bị giết. Năm Tự Đức thứ 31 (1878), ông mang quân đánh bọn tiểu phỉ Lý Dương Tài từ Lạng Sơn xuống Thái Nguyên, lên Lào Cai, cuối cùng tên Tài đã bị bắt sống tại hồ Ba Bể.
Theo Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn, vào năm Tự Đức thứ 27 (1874), lúc này ông đang cáo bệnh ở nhà do trước đó có sự bất hòa với Nguyễn Tri Phương trong việc đánh dẹp bọn giặc phỉ ở Đại Đồng năm 1873, Tổng đốc Hải Dương Phạm Phú Thứ nhân chuyến về quê đã ghé nhà thăm ông, ông đã bày tỏ tâm nguyện muốn được tiếp tục báo đáp triều đình. Sau, Phạm Phú Thứ tâu trình xin cho ông chức Tán tương đi quân thứ Bắc Ninh đánh dẹp, được vua y cho. Đến quân thứ ông dẫn quân đánh phỉ ở Yên Định rồi thu quân về. Tổng đốc Bắc Ninh là Tôn Thất Thuyết cho rằng ông đánh trận gây nhiều tổn hại, lại không theo quân thứ, bắt trói ông giải về kinh chờ án. Về Huế ông mắc bệnh tâm hỏa, vua cho về (có tài liệu nói ông lấy cớ bệnh xin nghỉ việc quân, vua y cho). Năm Tự Đức thứ 35 (1882), vua nghĩ tình dùng lại làm Hồng lô tự khanh, Biện lí Hộ bộ. Ông tâu trình kế sách xây dựng phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh việc triều đình tiến hành khai khoáng ở vùng trung du và miền núi phía Bắc; đề nghị đóng doanh, mở cục đúc tiền và lập trường diễn võ ở chỗ tiếp giáp hai hạt Bắc Ninh, Thái Nguyên, chọn tráng binh định duyệt phòng khi cần dùng. Vua đều cho là phải. Từ đấy cho đến lúc Tự Đức băng hà, ông trải qua hai lần thăng, giáng chức, cuối cùng là Biện lí Lễ bộ.
Đời Kiến Phúc (1884), ông được thăng thụ Thị lang, tước Kiên Trung Nam (một số tài liệu nói là Kiêu Dũng Nam). Bấy giờ triều đình Huế rối ren, nội bộ có nhiều sự bất hòa, do bị đàn hặc ông bị cách chức và bị đẩy đi an trí ở Bình Thuận. Buồn cho thế thái đảo điên, trong ngục, ông uống thuốc độc tự tử, năm 1884. Trước lúc ra đi, ông để lại bản di chúc chất chứa nhiều tâm sự, bày tỏ tấm lòng của một con người ưu thời mẫn thế, tận trung tận hiếu, không màng danh vị. Thi hài ông được đưa về an táng tại quê nhà. Năm 1938, mộ ông được di dời về Gò Mô, cũng thuộc làng Phong Bắc đến ngày nay.
Lăng mộ Ông Ích Khiêm đến nay đã được tôn tạo khang trang, có la thành, cổng, tiền đường và nhà bia. Nấm mộ có dạng hình khối chữ nhật, dài 4,75m, rộng 3,5m và cao 0,35m, có chạy viền quanh một đường sành sứ. Trong lăng mộ có đôi câu đối cho thấy một con người tài ba, nhân cách:
Công lớn ba lần đền ơn nước
Lòng trung gan dạ mạnh hơn thành.

Tour Du Lịch Đà Nẵng Ghép Đoàn Hàng Ngày & Khách Đoàn
Thắng Cảnh Đà Nẵng Say Đắm Lòng Người


Bình Yên Bà Nà Hill

Thắng Cảnh Đà Nẵng
Dịch Vụ Du Lịch Đà Nẵng