Du Lich Da Nang - Đình Làng Hải Châu

Du Lịch Đà Nẵng - Tọa lạc tại kiệt 48/14 đường Phan Châu Trinh, là nơi thờ chung 42 bài vị của 42 tộc họ từ thôn Hiếu Hiền, xã Hải Châu, huyện Ngọc Sơn, phủ Tỉnh Gia, Thanh Hóa theo vua Lê Thánh Tôn vào năm 1471.
Vua Lê Thánh Tôn đã lập ra ấp Hàn Giang (sau là thành phố Đà Nẵng) và các tộc họ này sống quần tụ lại thành làng Hải Châu (gồm nội thành Đà Nẵng hiện nay).
Ngôi đình phản ánh một phần lịch sử hình thành và phát triển của thành phố.

Tour Du Lịch Đà Nẵng Ghép Đoàn Hàng Ngày & Khách Đoàn
Thắng Cảnh Đà Nẵng Say Đắm Lòng Người


Bình Yên Bà Nà Hill

Thắng Cảnh Đà Nẵng
Dịch Vụ Du Lịch Đà Nẵng