Du Lịch Bắc Ninh-đình làng Hòa đình

Tour Du Lịch Bắc Ninh - Ngày 10-3, Khu Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình làng Hòa Đình.
Hòa Đình xưa vốn là một làng cổ có tên chữ là “Lồi Đình”, tên nôm là “Nhồi”, nay là một khu thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, có bề dày lịch sử, văn hiến và được thể hiện ở quần thể di tích đình, đền, chùa cổ kính thâm nghiêm. Đền và đình Hòa Đình thờ Đô Thống Lê Phụng Hiểu và hai danh tướng triều Lý, có công phò giúp Lý Thái Tông lên ngôi vua và đánh giặc Chiêm. Cụm di tích đền và đình Hòa Đình còn bảo lưu được một số cổ vật quý giá như bia đá “Thần sắc, Thần tài” và đồ thờ tự như: ngai thờ, kiệu, hương án, siêu đao bát bửu, hoành phi, câu đối… không chỉ là chứng tích của lịch sử mà có giá trị về lịch sử văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng của người dân địa phương.
Với những giá trị đó, đình Hòa Đình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa, là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân Võ Cường. Đó là sự khẳng định và tôn vinh những giá trị văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của ngôi đình, khẳng định truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học khoa bảng của địa phương trong suốt chiều dài lịch sử. Di tích đình Hòa Đình được xếp hạng cũng là điều kiện thuận lợi để nâng cao biện pháp bảo tồn, gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống của địa phương trong những năm tiếp theo, phục vụ tốt nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân.

Danh Lam Thắng Cảnh
Dịch Vụ Du Lịch