Du Lịch Bắc Ninh-đình, chùa đông Cốc

Tour Du Lịch Bắc Ninh - Đình Đông Cốc bên bờ sông Dâu cổ, thuộc thôn Đông Cốc xã Hà Mãn (Thuận Thành) vốn được khởi dựng từ lâu đời; đến năm 2007 được trùng tu với quy mô lớn. Căn cứ vào thần tích, sắc phong của đình Đông Cốc thì người được thờ là “Linh Thông đại vương” có công phù giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân.
Giá trị nổi bật của đình Đông Cốc chính là những cổ vật còn gìn giữ được như: thần phả, sắc phong, bia đá và đồ thờ tự; đặc biệt là 10 đạo sắc phong của cả đình và chùa cho biết rõ người được thờ ở đình Đông Cốc là “Linh Thông đại vương”, Phật được thờ ở chùa Đông Cốc là “Phật Pháp Vũ”. Các sắc phong có niên đại như sau: Cảnh Hưng 44 (1783), Minh Mệnh 2 (1821), Triệu Trị 4 (1844), Tự Đức 3 (1850), Tự Đức 4 (1851), Tự Đức 33 (1880), Đồng Khánh 2 (1886), Duy Tân 3 (1909), 2 sắc Khải Định 9 (1924). Trong những đạo sắc này, có tới 5 đạo sắc phong cho Phật Pháp Vũ.
Chùa Đông Cốc có tên chữ là “Thành Đạo tự”, tên nôm “Chùa Đậu”. Theo thư tịch sử sách cổ thì chùa Thành Đạo là một trong các ngôi chùa thờ Tứ Pháp của vùng Dâu: chùa Dâu thờ Pháp Vân, chùa Đậu thờ Pháp Vũ, chùa Tướng thờ Pháp Lôi, chùa Dàn thờ Pháp Điện và chùa Tổ thờ Phật Mẫu Man Nương. Truyền thuyết Phật Tứ Pháp ở vùng Dâu chính là kể lại quá trình Phật giáo từ ấn Độ được truyền trực tiếp vào vùng Dâu ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên để có hệ thống chùa Tứ Pháp, là trung tâm Phật giáo đầu tiên của nước ta. Trong kháng chiến chống Pháp chùa Đậu bị phá, tượng Pháp Vũ phải gửi vào chùa Dâu. Năm 1999, dân làng Đông Cốc xây dựng lại chùa Đậu ngay sát đình làng tạo thành một quần thể di tích thâm nghiêm, có cảnh quan tuyệt đẹp.
Theo tục lệ, hội các chùa Tứ Pháp được mở vào mồng 8 tháng 4 và nổi tiếng trong dân gian, là hội của 3 tổng 12 làng xã vùng Dâu và có những nghi thức tục trò như: rước Phật Tứ Pháp từ các làng thờ Tứ Pháp về chùa Dâu để tế lễ, rước Phật Tứ Pháp về bái tổ ở chùa Tổ thờ Phật Mẫu Man Nương, tục “mẹ đuổi con” để vào hội, tục “cướp nước” tại bãi hội chùa Dâu, thu hút hàng ngàn người về dự hội. Lễ hội chùa Tứ Pháp vùng Dâu là một trong những lễ hội Phật giáo lớn nhất của nước ta.
Đình, chùa thôn Đông Cốc là một trong những công trình tín ngưỡng tôn giáo vốn nổi tiếng của vùng Dâu. Đình còn bảo lưu được những di sản văn hoá vật thể là những cổ vật quý như thần phả, sắc phong, bia đá và di sản văn hoá phi vật thể như truyền thuyết, tín ngưỡng, lễ hội, đã phản ánh bề dầy lịch sử, văn hiến của quê hương, đất nước.

Danh Lam Thắng Cảnh
Dịch Vụ Du Lịch