Dinh Thự đèo Văn Long - Du Lịch Lai Châu

Tour Du Lịch Lai Châu - Dinh thự Đèo Văn Long được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1980. Từ năm 2006, một năm sau khi phát lệnh khởi công thủy điện Sơn La, dự án bảo tồn di sản văn hóa vùng lòng hồ giai đoạn 2006 - 2010 được thiết lập, dinh Đèo Văn Long cũng nằm trong phương án phục dựng. 
Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi thời hạn “ngập nước” chỉ còn hơn một năm (thủy điện Sơn La sẽ phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2010), di tích này vẫn trong tình trạng ngổn ngang, chưa được trùng tu,tôn tạo.

Đây là một số hình ảnh về dinh thự vua Thái Đèo Văn Long hôm nay:

Thắng Cảnh Lai Châu

Lễ hội Hạn Khuống Lai Châu
Lễ hội té nước Lai Châu
Chiếc áo dài của người La Hủ
Tết của người Giáy Lai Châu
Tục ''kéo vợ'' ở Mồ Sì San
Tục bói chén đặt tên cho trẻ 
Lễ hội Nàng Han Lai Châu
Lễ hội Then Kin Pang
Lễ hội Pút tồng Lai Châu
Nhộn nhịp ngày cấm bản
Trang phục truyền thống của người Lự, Lai Châu
Dịch Vụ Du Lịch Lai Châu
Khách Sạn & Nhà Nghỉ Lai Châu
Du Lịch Bụi Lai Châu