Di Tích Lịch Sử Bản Bằng Bắc Kạn - Tour Du Lịch Bắc Kạn

Tour Du Lịch Hồ Ba Bể - Di tích lịch sử Bản Bằng - huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
Địa danh Bản Bằng thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là căn cứ cách mạng quan trọng của Đảng ta trong giai đoạn lịch sử 1943 - 1945. Bản Bằng là bản người dao thuộc xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Đây là nơi nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng từng sống và làm việc như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Lê Dục Tôn, Nông Văn Quang, Nông Văn Lạc...Nơi đây còn diễn ra một sử kiện có ý nghĩa lịch sử lớn lao: Đó là cuộc gặp mặt của hai đoàn quân Nam Tiến và Bắc Tiến.
Trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu kĩ lưỡng tình hình cách mạng trong nước. Người quyết định chỉ thị cho lãnh đạo hai căn cứ cách mạng là Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai mở con đường khai thông liên lạc giữa hai căn cứ cách mạng này với Trung ương Đảng ở miền xuôi. Con đường mang tên “Con đường quần chúng cách mạng” đó có hai điểm xuất phát: Điểm thú nhất xuất phát từ căn cứ Cao Bằng, gọi là mũi Nam Tiến; Điểm thứ hai xuất phát từ căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai gọi là mũi Bắc Tiến. Sau chặng đường hành quân vất vả, tháng 10 - 1943, tổ xung phong Nam Tiến do đồng chí Nông Văn Quang phụ trách đã gặp tổ công tác Bắc Tiến tại Bản Bằng. Từ đây, Bản Bằng trở thành căn cứ địa quan trọng để các đồng chí lãnh đạo tổ công tác Nam tiến và Bắc Tiến bàn bạc công việc, chuẩn bị tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945.
Ngày 28 - 06 - 1996, Bộ Văn hóa - Thông tin chính thức công nhận Bản Bằng là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Cùng với đó, nhân dân xã Nghĩa Tá còn vinh dự được Đảng và Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân./.

Danh lam thắng cảnh 

Thác Nà Nooc Bắc Kạn


Lễ hội Lồng tồng bản Pjoo

Dịch Vụ Du Lịch Bắc Kạn