đền Phnom Banan - Thắng Cảnh Campuchia

Du lịch Campuchia - Đền Phnom Banan
Là một ngôi đền trên đỉnh núi xây dựng từ thời kỳ Angkor thế kỷ 11, bao gồm 5 ngọn tháp, quang cảnh rất đẹp và không khí thanh bình. Bạn nên kết hợp tham quan động L’Ang But Meas và ngôi chùa 150 tuổi nằm ngay chân núi.

Danh Lam & Thắng Cảnh


Dịch Vụ & Tour Du Lịch