đền Kỳ Sầm Cao Bằng

Theo tính phả, đền Kỳ Sầm được xây dựng từ thế kỷ XII thời nhà Lý. Đền nằm ở xã Tượng Cần, thuộc tổng Kim Pha, huyện Thạch Lâm ( nay là xóm Bản Ngần, xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An). Đền  được xây bởi công sức đóng góp của người dân vùng Châu Quảng Nguyên ( bao hàm cả Cao Bằng, Lạng Sơn và một phần Hà Giang ngày nay) để thờ nhân vật lịch sử Nùng Trí Cao (1025 – 1055), người dân tộc Tày, liên quan đến sự nghiệp mở mang bờ cõi và dựng nước của vua Lý Thái Tông nước ta, vua Tống Nhân Tông của Trung Quốc.

Liên quan đến nhân vật Nùng Trí Cao hiện nay ở Cao Bằng vẫn còn nhiều di tích như: Thành Na Lữ nơi ông đóng quân, đền Sóc Giang, đền Quảng Uyên, Hội pháo hoa… Nổi bật là Lễ hội Kỳ Sầm được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm. Đây là một trong các lễ hội lớn ở tỉnh Cao Bằng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến trẩy hội, vui xuân. Hội này, ngoài các trò chơi, còn là dịp giao duyên, giao lưu….