đền Giang động Cao Bằng

Đền này nằm ở xã Hồng Việt – Hoà An, được xây dựng từ năm 1429, dưới triều Lê Sơ, rất linh thiêng, thờ thần đá và thần sông. Sau vào năm 1680, dưới thời Lê Trung Hưng, Đốc trấn Hoàng Triều Hoa cho trùng tu lại, đưa Phật vào thờ cùng các thần thánh, nên cũng có tên gọi là Chùa Giang Động. Lễ hội Chùa này diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng (nguyên tiêu) hàng năm. Đây là dịp để nhân dân trong vùng đến vui xuân chơi hội, cầu may, cầu phúc khi mỗi độ xuân về.