Danh sách Nhà Nghỉ Hạ long,Nhà Nghỉ Tại Hạ Long Giá Rẻ Khách sạn Thanh Niên

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 846 715 

 Khách sạn Hà Nội

Địa chỉ: Tổ 8 khu 4A (đường Hậu Cần), Bãi Cháy, Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 844 909  

 Khách sạn Thăng Long

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 846 458 

 Khách sạn Ngọc Mai

Địa chỉ: Đường Hậu Cần, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 846 123 - 848 068

 Khách sạn Tiên Long

Địa chỉ: Phố Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 372

 Khách sạn Thái Hà

Địa chỉ: 58 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 846 851 

 Khu biệt thự đảo Tuần Châu

Địa chỉ: Đảo Tuần Châu - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 842 115 

 Khách sạn Thương Trang

Địa chỉ: Tổ 12 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 847 466 

 Khách sạn Vân Long

Địa chỉ: Tổ 12 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846331 

 Khách sạn Thành Huế

Địa chỉ: Tổ 9 - Khu 3, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 847 612 


 Khách sạn Tommy

Địa chỉ: Tổ 3 - Khu 2A, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 834  

 Khách sạn Hạ Long Xanh

Địa chỉ: Tổ 2 - Khu 3, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 846 376  

 Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: 1A Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 451

 Khách sạn Bắc Long

Địa chỉ: 34 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 846 167

 Khách sạn Hương Hà

Địa chỉ: 22 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 308

 Khách sạn Giao tế Quảng Ninh

Địa chỉ: Km4 đường Hạ Long, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 845 999 

 Khách sạn Mai Oanh

Địa chỉ: 20 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 194 

 Khách sạn Thiên Trang

Địa chỉ: 19 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 634  
 

 Khách sạn Sao Biển

Địa chỉ: Tổ 19 - Khu 4, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 448 

 Khách sạn Thanh Nhàn

Địa chỉ: Tổ 9 - Khu 4, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 974  

 Khách sạn Thái Hoa

Địa chỉ: 264 đường Hạ Long, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 845 477  

 Khách sạn Hồng Minh

Địa chỉ: 21A Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 847 643 

 Khách sạn Hạ Long 4

Địa chỉ: Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 846 320   

 Khách sạn Địa Chất

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 234 - 846 132  

 Khách sạn Trường Giang

Địa chỉ: Đường Hậu Cần, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 908

 Khách sạn Gà Trống Vàng (Lecog)

Địa chỉ: Đường Hậu Cần, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 146 - 844 148 

 Khu biệt thự Bãi Cháy

Địa chỉ: Đường Hậu Cần, Bãi Cháy -Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 847 781

 Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: 88 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 846256   

 Khách sạn Linh Đan

Địa chỉ: Tổ 12 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 025;  

 Khách sạn Hồng Gai

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 258 

 Khách sạn Thanh An

Địa chỉ: 100 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 959   

 Khách sạn Hồng Hoa

Địa chỉ: Tổ 9 - Khu 3, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long   
Điện thoại: (84-33) 845 014


 Khách sạn Minh Trang

Địa chỉ: 102 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 379

 Khách sạn Vinaly 1

Địa chỉ: Tổ 11 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 694

 Khách sạn Phượng Vĩ

Địa chỉ: 25 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại:  (84-33) 846 595 

 Khách sạn Việt Phương

Địa chỉ: 5 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 493 

 Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 16 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 151 

 Khách sạn Việt Nhật

Địa chỉ: 66 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 175

 Khách sạn Rồng Biển

Địa chỉ: 30 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 142 

 Khách sạn Hải Yến

Địa chỉ: 57 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 126 

 Khách sạn Ngọc Phượng

Địa chỉ: 59 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 653  

 Khách sạn Kim Cương

Địa chỉ: 46 - 48 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 808  

 Khách sạn Thế Kỷ Mới

Địa chỉ: 27 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long
Điện thoại: (84-33) 844 314 

 Khách sạn Nàng Hương

Địa chỉ: 59 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 845 400

 Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ: Tổ 15 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 314 

 Khách sạn Cây Tre Xanh

Địa chỉ: Tổ 15 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 847 797

 Khách sạn Thành Công

Địa chỉ: Tổ 15 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 972 

 Khách sạn Hải Long

Địa chỉ: Tổ 6 - Khu 2B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 378 

 Khách sạn Hải Tân

Địa chỉ: Tổ 3B - Khu 2A, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 794  

 Khách sạn Vinaly 2

Địa chỉ: 65 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846576   

 Khách sạn Mạnh Cường

Địa chỉ: 79 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 342   
  

 Khách sạn Hải Hà

Địa chỉ: 83 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 590   

 Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 117 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 315   

 Khách sạn Suối Mây

Địa chỉ: 8 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 473 

 Khách sạn Quang Linh

Địa chỉ: 63 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 379 

 Khách sạn Hồ Tây

Địa chỉ: 2 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 620 

 Khách sạn Hoa Phượng

Địa chỉ: 68 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 743 

 Khách sạn Quốc Cường

Địa chỉ: 68 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 743 

 Khách sạn Quốc Cường

Địa chỉ: 48 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 845 385  

 Khách sạn Thùy Dương

Địa chỉ: 20 Hạ Long, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 137  

 Khách sạn Hoàng Thảo

Địa chỉ: 110 - 112 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Đện thoại: (84-33) 846 703

 Khách sạn Đoan Trang

Địa chỉ: Tổ 12 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 953    

 Khách sạn Kiều Anh

Địa chỉ: Tổ 3 - Khu 2, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 382    

 Khách sạn Vân Anh

Địa chỉ: Tổ 6- Khu 1, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 847 618 ; Fax: (84-33) 847 618   

 Khách sạn Bồng Lai

Địa chỉ: Tổ 6 - Khu 2, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 845 658   
Số phòng: 12 phòng 
Giá phòng:  120.000 VND  

 Khách sạn Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tổ 8 - Khu 9, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 469   

 Khách sạn Tuấn Thanh

Địa chỉ: Tổ 11 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 477   

 Khách sạn Vạn Xuân

Địa chỉ: Tổ 4 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long
Điện thoại: (84-33) 844 626 

 Khách sạn Hoàng Lan

Địa chỉ: 15 - 17 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 504 

 Khách sạn Bắc Hải Long 1

Địa chỉ: 46 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Số phòng:  18  phòng 
Giá phòng: 100.000 - 250.000 VND  

 Khách sạn Việt Tiến

Địa chỉ: 32 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 978   

 Khách sạn Nam Phương

Địa chỉ: 42 Anh Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 845 454   

 Khách sạn Thành Đông

Địa chỉ: 63 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 268   

 Khách sạn Thôn Vĩ

Địa chỉ: 106 Vườn Đào, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 846 463    

 Khách sạn Thanh Bình

Địa chỉ: Tổ 9 - Khu 4A, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 847 592   

 Khách sạn Hồng Hạnh

Địa chỉ: Tổ 12 - Khu 4B, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 488   

 Khách sạn Ngọc Lan

Địa chỉ: Tổ 4 - Khu 4A, Bãi Cháy - Tp. Hạ Long  
Điện thoại: (84-33) 844 954