Danh Sách Nhà Nghỉ Giá Rẻ Cát Bà Hải Phòng

Khách sạn Trang Anh

Address: Số 175, Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688468


Khách sạn Hoàng Vũ

Address: Tổ 18, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888162


Khách sạn Hương Sen

Address: Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887381


Khách sạn & Nhà hàng Thái Bảo

Address: Tổ 18, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0318.88880


Khách sạn Trà My

Address: Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888650


Khách sạn Khánh Huyền

Address: Số 204, Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888405


Khách sạn & Nhà hàng nổi Thành Công

Address: Tổ 19, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.232540


Khách sạn Sông Biển

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888671


Khách sạn Quang Minh

Address: Số 307, Tổ 20, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888229


Khách sạn Thái Long

Address: Số 285, Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887713


Khách sạn Giếng Ngọc

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888286


Catba Harbour Inn

Address: Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888324


Khách sạn Hương Cảng

Address: Số 202, Đường 1/4, Khu trung tâm du lịch, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888399


Khách sạn Lan Hoàng Điệp

Address: Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887760


Khách sạn Mặt Trời Và Biển

Address: 26-28, Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888315


Khách sạn Thăng Long

Address: Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888790


Whisper Nature (Bungalow&Resort)

Address: Làng Việt Hải, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.2657678


Bay view Hotel

Address: Số 246, Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688241


Khách sạn Trường Giang

Address: Số 301 Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887181


Khách sạn Anh Thuận

Address: Khu trung tâm du lịch, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888674


Khách sạn &Nhà hàng Mỹ Ngọc

Address: Số 212 Khu cảng mới, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888199


Khách sạn Hoa Phượng

Address: Đường 1/4, Cát Bà, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887735


Khách sạn Thảo Minh

Address: Khu Trung Tâm Du Lịch, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888408


Khách sạn& Nhà Hàng Trúc Lâm

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.277027


Khách sạn Hoàng Hôn

Address: Tổ 18, Khu 4, Cảng Cá, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888370


Khách sạn Hướng Dương

Address: Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888429


Khách sạn Holiday View

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.887200


Khách sạn& Nhà Hàng Hà Vy

Address: Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688643


Khách sạn Quang Minh

Address: Số 307, Tổ 20, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888229


Khách sạn Phú Gia

Address: Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888192


Khách sạn Thanh Tùng

Address: Số 198, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888364


Khách sạn Anh Thu

Address: Số 193, Đường ¼, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.918868


Khách sạn Các hoàng Tử

Address: Khu Du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888899


Khách sạn Điện Lực Cát Bà

Address: Số 208, Đường Núi Ngọc, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.245245


Catba Paradise Hotel

Address: Số Nhà 238, Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888568


Khách sạn Trung Hoa

Address: Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888426


Khách sạn Phong Lan

Address: Cảng Cá, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888605


Khách sạn An Tâm

Address: Số 173-174 Khu Trung Tâm du lịch Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888214


Khách sạn Thu Hà

Address: Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888343


Khách sạn Nhật Anh

Address: Đường 1/4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888394


Khách sạn Thái Dương

Address: Số 203, Tổ 11, Khu 4, Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.888376


Khách sạn Nam Phương Cát Bà

Address: Cảng Cá, Tổ 18, Khu 4,Cát Bà - Hải Phòng

Phone: 0313.688496