Danh Sách Nhà Hàng Ngon Sapa Lào Cai

Mẫn và Tôi.
Địa chỉ: số 01 phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 174. Fax: (+84-203) 871 174.

Nature view Restaurant.
Địa chỉ: số 051 phố Fansipan, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 438.
Email: sapanatureview@hotmail.com

Thắng cố A Quỳnh.
Địa chỉ: số 015 phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 555.

Nhà hàng Cao Nguyên.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 870.

Nhà hàng Đức Tú.
Địa chỉ: 08 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 885.

Nhà hàng Táo Quân.
Địa chỉ: 06 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 877 666.

Italian Restaurant.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-206) 264 018.

Bombay Indian Restaurant.
Địa chỉ: 036 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Nhà hàng Cây Thông.
Địa chỉ: 031 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 873 329.

Nhà hàng Mimosa.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 377.

Nhà hàng Friendly.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 967.

Nhà hàng Cha Pa.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 871 045.

Sa Pa Garden.
Địa chỉ: 012 Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 873 656.
Email: sapagarden@yahoo.com

Vietnamese Restaurant.
Địa chỉ: 031 Mường Hoa, thị trấn Sapa. 
Điện thoại: (+84-203) 873 436.

Victoria Tả Van. 
Địa chỉ: Phố Hoàng Diệu, Sa pa.
Tel: (+84-203).871.522. Fax: (+84-203).871.539.
Website: www.victoriahotels-asia.com
Email: sapa@victoriahotels-asia.com


Delta.
Địa chỉ: 033 Phố Cầu Mây, Sa Pa. 
Điện thoại: (+84-203).871.799. Fax: (+84-203).871.891.
Email: hoangtungsapa@yahoo.com


Steak House.
Địa chỉ: 021, Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).873.208. Fax: (+84-203).871.819.
Email: hoangtungsapa@yahoo.com.vn


Suối Mây.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, Sapa.
Điện thoại: (+84-203).871.251. Fax: (+84-203).873.117.
Email: harutour@viettel.vn
Website: www.harutour.com.vn


Gecko. 
Địa chỉ: 04 Phố Hàm Rồng, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.504. Fax: (+84-203).871.282.
Email: duonggecko@yahoo.com
Website: http://geckosapa.com


Red Dao.
Địa chỉ: 4b Đường Thác Bạc, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.927. Fax: (+84-203).873.434.
Email: reddaohouse@yahoo.com
Website: www.reddaohouse.com


Hoa Sữa (Bagatte & Chocalate).
Địa chỉ: 031 Thác Bạc, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.766. Fax: (+84-203).871.766.
Email: hoasuaschool@hn.vnn.vn
Website: http://hoasuaschool.com


Bella Vista.
Địa chỉ: 041 Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.727. 
Website: www.boutiquesapahotel.com


Highland Bakery.
Địa chỉ: 050 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).871. 870. Fax: (+84-203).871.851.
Email: hoangtuansapa@yahoo.com

Hill Station. 
Địa chỉ: 03 Phố Mường Hoa, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.243. Fax: (+84-203).871.908.
Email: adventuresapa@hn.vnn.vn


Viet Emotion.
Địa chỉ: 027, Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.559. Fax: (+84-203).872.559.
Email: info@vietemotion.com 
Website: www.vietemotion.com


Luu Ly.
Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.939. Fax: (+84-203).871.600.
Email: luulysapa@yahoo.com

Buffalo Bell.
Địa chỉ: 25 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.455. Fax: (+84-203).873.455.
Email: doquangbinh1979@yahoo.com

Sapa Life.
Địa chỉ: 28 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.396. Fax: (+84-203).873.397.
Email: sapatours4u@hn.vnn.vn
Website: www.sapalifetravel.com


Fansipan.
Địa chỉ: 023 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.556. Fax: (+84-203).871.556. 
Email: luansapa@hotmail.com


Observatory.
Địa chỉ: 039 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.019. Fax: (+84-203).871.126. 
Email: observatory@hn.vnn.vn 

Pink Floyd.
Địa chỉ: 043 Phố Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.097.
Email: pinkfloyd@yahoo.com 

Lotus. 
Địa chỉ: 34 Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).258.789. Fax: (+84-203).873.567.
Email: cuongjeepsapa@hn.vnn.vn


Hoàng Liên.
Địa chỉ: Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).871.178. Fax: (+84-203).871.176.
Email: hoanglienhotel@pvst.com.vn


Rose Garden.
Địa chỉ: 054 Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.734. Fax: (+84-203).872.734. 
Email: rosegarden_sapa@fpt.vn


Drop & Drop.
Địa chỉ: 03 Muong Hoa, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.213.
Email: Hebrohana@yahoo.com


SaPa moment.
Địa chỉ: 052 Cau May, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.779.

Nhà hàng Anh Dũng.
Địa chỉ: 069 Xuan Vien, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.024.


Hai Yen.
Địa chỉ: Thu Dau 1 Street , Sa Pa Town
Điện thoại: (+84-203).871.613.

Gerbera.
Địa chỉ: 031 Cau May Street, Sa Pa Town
Điện thoại: (+84-203).871.064. Fax: (+84-203).871.064.
Email: info@gerbarasapa.com 
Website: www.gerberasapa.com


Viet Discovery.
Địa chỉ: 031 Fansipan, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.559 / 873557. Fax: (+84-203).873.222.
Email: info@vietdiscovery.com 
Website: www.vietdiscovery.com


Cây Đào.
Địa chỉ: 055 Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.103.

Tuổi Trẻ. 
Địa chỉ: 05 Fansipa, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.188. Fax: (+84-203).872.188.


Sapa Smile. 
Địa chỉ: 018 Cầu Mây, Sa Pa.
Tel: (+84-203).872.037.

Hoa Đào. 
Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.055. Fax: (+84-203).873.155.

Xưa và Nay.
Địa chỉ: 031 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.329. Fax: (+84-203).873.329.


Tour Du Lịch SapaVé Tàu Sapa Lào Cai Giá Rẻ


Tour Du Lịch Sapa Lào Cai Ghép Đoàn Hàng Ngày Giá Rẻ


Thắng Cảnh Sapa - Một chuyến du lịch khó quên cùng Hi-Class Travels

Thắng Cảnh Sapa