Danh Sách Khách Sạn Tại Thành Phố Lào Cai

Khách sạn Liên doanh Quốc tế Lào Cai

Địa chỉ: 088-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826668
Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 039-Đường Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830085

Khách sạn Thuỷ Hoa

Địa chỉ: 118-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826085
Khách sạn Hoà Bình

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3835599

Khách sạn Ngôi sao Phương Bắc

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830495

Khách sạn Phương Anh

Địa chỉ: 096-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3824678

Khách sạn Lâm Viên

Địa chỉ: 340-Nhạc Sơn-Phường Kim Tân-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3842567

Khách sạn Quả Cầu Vàng

Địa chỉ: 019-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào cai

Điện thoại: 020.3822924

Khách sạn Thiên Trang

Địa chỉ: 023-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820606

Khách sạn Khang Anh

Địa chỉ: 10-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai         

Điện thoại: 020.3826868

Khách sạn Long Hoè

Địa chỉ: 149-Nhạc Sơn-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820342

Khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830082

Khách sạn Vân Hà

Địa chỉ: 022-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

Khách sạn Thanh Xuân

Địa chỉ: 115-Duyên Hà-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

Khách sạn Tâm Tình

Địa chỉ: 028-Kim Đồng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3822201

Khách sạn Huyền Trang

Địa chỉ: Tổ 4-Sơn Tùng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820079

Khách sạn Hoa Vinh

Địa chỉ: 062-Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3831540
Khách sạn Trường Tín

Địa chỉ: 126-Nguyễn Huệ-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3832714

Khách sạn Đoan Trang

Địa chỉ: Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành Phố Lào Cai
Điện thoại: 020.3836546
 
 

Tour Du Lịch SapaVé Tàu Sapa Lào Cai Giá Rẻ


Tour Du Lịch Sapa Lào Cai Ghép Đoàn Hàng Ngày Giá Rẻ


Thắng Cảnh Sapa - Một chuyến du lịch khó quên cùng Hi-Class Travels

Thắng Cảnh Sapa