Danh Sách Khách Sạn Tại Bắc Hà Lào Cai

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880288
 

Khách sạn Thiên Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880676
 

Khách sạn Bắc Hà

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3780412
 

Nhà nghỉ Đăng Khoa

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880290
 

Nhà nghỉ Thành Công  

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880336
 

Nhà nghỉ Tuấn Anh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880377
 

Nhà nghỉ Ánh Dương

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880329
 

Nhà nghỉ Ngân Nga

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880251
 

Nhà nghỉ Đại Thành

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880448

Nhà nghỉ Hoàng Vũ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880264
 

Nhà nghỉ Minh Quân

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880222
 

Nhà nghỉ Trần Sìn

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880240
 

Nhà nghỉ Công Phú

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880254
 

Nhà nghỉ Toàn Thắng

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880444
 

Nhà nghỉ Tân Nguyệt

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880371
 

Nhà nghỉ Sơn Trang

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 01686132023
 

Nhà nghỉ Thanh Niên

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3505078
 
 
 
 

Tour Du Lịch SapaVé Tàu Sapa Lào Cai Giá Rẻ


Tour Du Lịch Sapa Lào Cai Ghép Đoàn Hàng Ngày Giá Rẻ


Thắng Cảnh Sapa - Một chuyến du lịch khó quên cùng Hi-Class Travels

Thắng Cảnh Sapa