Các Lễ Hội & Phong Tục Của đồng Bào Dân Tộc ở Sapa Lào Cai

Bạn biết gì vế tục "kéo vợ " của người H'mông Sapa ?