Bia Tưởng Niệm Noong Nhai Điện Biên

Bia tưởng niệm Noong Nhai thuộc địa phận xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu của Thực dân Pháp giết hại 444 đồng bào các dân tộc Điện Biên vào ngày 25 tháng 4 năm 1954 khi mà Chiến dịch Điện Biên Phủ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Di tích là nơi khắc sâu tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc ta, bài học lịch sử về nhân cách.
Ngoài những di tích đáng kể trên, ở Điện Biên còn phải nhắc đến di tích Đèo Pha Đin gắn với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, các di tích gắn với người thiếu niên dân tộc anh hùng Vừ A Dính ở xã Pú Nhung (đều thuộc huyện Tuần Giáo), nhà tù Lai Châu (Thị xã Mường Lay)…

Có thể nhận thấy, hệ thống di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Điện Biên là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn hết sức có giá trị đối với việc phát triển du lịch trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, việc khai thác các di tích cách mạng phát triển du lịch không chỉ phục vụ cho du khách tham quan tìm hiểu mà còn có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, truyến thống cách mạng và phát triển nhân cách cho các thế hệ con cháu Việt Nam.

Tour Du Lịch Điện Biên Khách Đoàn


Điện Biên Phủ Ngày Chiến Thắng


Hầm Chỉ Huy Tập Đoàn Cứ Điểm Điện Biên Phủ


Cuộc Sống Thanh Bình Trên Hồ Pa Khoang Điện Biên


Thắng Cảnh Điện Biên


Dịch Vụ Du Lịch