Bảo tàng Cách mạng

Địa chỉ: 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là nơi tái hiện lịch sử đấu tranh hàng trăm năm qua của nhân dân Việt Nam chống phong kiến, chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ, giành lại nền độc lập tự do cho Việt Nam.

Tháng 12 năm 1954, sau 2 tháng trở về Hà Nội, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) quyết định xây dựng Viện Bảo tàng Cách mạng. Từ đây việc thu thập hiện vật được tiến hành trên khắp miền Bắc và tới ngày mùng 6 tháng 1 năm 1959, Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam làm lễ khánh thành. Nội dung trưng bày gồm ba phần.

Phần thứ nhất: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1945.

Phần thứ Hai: Cuộc kháng chiến chống các thế lực xâm lược để bảo vệ độc  lập dân tộc và thống nhất tổ quốc từ 1945 đến 1975.

Phần thứ Ba: Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh từ 1975 đến  nay.

Tour Du Lịch Ghép Đoàn Hàng Ngày & Khách Đoàn


Tour Riêng Dành Cho Khách ĐoànMột Góc Hồ GươmThành Phố Hòa BìnhMột Góc Khu Du Lịch Thiên Sơn Suối NgàBảo Tàng Dân Tộc Học Hà NộiChiều Hoàng Hôn Bên Hồ Tây