Báo Giá Tour Ghép Đoàn,Ghép Lẻ Hàng Ngày Từ Hà Nội

Stt

Chương Trình

Giá Công Bố

Giá Khuyến Mãi

1

Hạ Long 1 Ngày Tour Thường

35 USD

390.000 VND

2

Hạ Long 1 Ngày Tour Deluxe

(Ăn Cao + Kayaking)

39 USD

490.000 VND

3

Hạ Long 2 Ngày Ngủ Tàu 2 Sao

(Papaya Cruise,Liberty Cruise)

89 USD

1.250.000 VND

4

Hạ Long 2 Ngày Ngủ Tàu 3 Sao

(Aclass Cruise,Poseidon Cruise)

129 USD

1.700.000 VND

5

Hạ Long 2 Ngày Ngủ Hạ Long

(Ks BMC,New Star)

90 USD

1.250.000 VND

6

Hạ Long Tuần Châu 2 Ngày

(Ks Atlantic,Hidden Charm)

105 USD

1.350.000 VND

7

Yên Tử-Hạ Long 2 Ngày

(Ks BMC,New Star)

110 USD

1.750.000 VND

8

Hạ Long Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm

(1 Đêm Tàu 2 Sao + 1 Ks 3 Sao)

159 USD

2.150.000 VND

9

Hạ Long Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm

(1 Đêm Tàu 3 Sao + 1 KS 3 Sao)

189 USD

2.650.000 VND

10

Chùa Hương 1 Ngày

(Cáp Treo + 6 USD)

35 USD

400.000 VND

11

Hà Nội City 1 Ngày

(Bảo tàng dân tộc học +5USD)

35 USD

450.000 VND

12

Hoa Lư Tam Cốc 1 Ngày

(Xe đạp + 5 USD)

35 USD

450.000 VND

13

Bái Đính Tràng An 1 Ngày

39 USD

550.000 VND

14

Mai Châu 1 Ngày

45 USD

600.000 VND

15

Mai Châu 2 Ngày

(Ngủ Phòng Riêng + 10 USD)

80 USD

1.150.000 VND

16

Sapa Trekking 3 Đêm 2 Ngày

(Ngủ Bản Dân Tộc,Ngủ ks 2 Sao)

55 USD

750.000 VND

17

Sapa Trekking 3 Đêm 2 Ngày

(Ngủ ks 3 Sao Holiday,North Star)

70 USD

1.150.000 VND

18

Sapa Trekking 4 Đêm 3 Ngày

(1 Đêm Bản + 1 Đêm Ks 2 Sao)

75 USD

950.000 VND

17

Sapa Trekking 4 Đêm 3 Ngày

(2 Đêm Ks 3 Sao)

125 USD

1.750.000 VND

19

Ngồi Cứng Điều Hòa


150.000 VND/Chiều

20

Vé Tàu Sapa Ngồi Mềm

15 USD/Chiều

280.000 VND/Chiều

21

Vé Tàu Sapa Khoang 6 Người

30 USD/Chiều

550.000 VND/Chiều

22

Vé Tàu Lào Cai Khoang 4 Người

32 USD/Chiều

650.000 VND/Chiều