Bảng Giá Vé Áp Dụng Mới Nhất Của Jetstar Pacific Airline

 

Chặng bay

Giá vé máy bay từ

Tp.Hồ Chí Minh

đến

Đà Nẵng

490.000 VND

Tp.Hồ Chí Minh

đến

Hải Phòng

950.000 VND

Tp.Hồ Chí Minh

đến

Hà Nội

950,000 VND

Tp.Hồ Chí Minh

đến

Huế

490.000 VND

Tp.Hồ Chí Minh

đến

Vinh

950.000 VND

Hà Nội

đến

Đà Nẵng

490.000 VND

Hà Nội

đến

Tp.Hồ Chí Minh

950.000 VND

Hà Nội

đến

Nha trang

950.000 VND

Vinh

đến

Tp.Hồ Chí Minh

950.000 VND

Huế

đến

Tp.Hồ Chí Minh

490.000 VND

Hải Phòng

đến

Tp.Hồ Chí Minh

950.000 VND

Đà Nẵng

đến

Tp.Hồ Chí Minh

490.000 VND

Đà Nẵng

đến

Hà Nội

490.000 VND